Abaci AS - Et Autorisert Regnsksapsførerselskap i Ecit-gruppen

Ecit-logo

ABACI AS

Autorisert Regnskapsførerselskap · Etablert 1997


Abaci tilbyr alle tjenester du forventer av en regnskapsavdeling og økonomisjef. Det er du som kunde som bestemmer hvor mye av økonomistyringen vi skal utføre. Vi har lang erfaring fra mange bransjer og ulike oppgaver.

Kombinasjonen av effektivt timeforbruk, samt markedsledende og brukervennlige systemer, gir ditt selskap lavere driftskostnader. I tillegg er vår filosofi å levere en økonomisjefs råd og tilbakemeldinger, uten å ta ekstra betalt for slik rådgivning. I sum gir dette en svært konkurransedyktig pris, uten å gå på akkord med kvaliteten man forventer av et autorisert regnskapsførerselskap.


Ta kontakt for en samtale eller et tilbud!

Tjenester

Vi tilbyr det meste innenfor regnskap og økonomi:

(Klikk for å se detaljer)

Avtaler

 • Kunde- og leverandøravtaler; vi bistår deg med alt fra råd til utarbeidelse av innholdet.
 • Revisor; hvis du ønsker å benytte revisor eller skifte revisor, kan vi formidle kontakt til revisorer som kjenner godt til kvaliteteten på våre tjenester. Når lovverket er åpnet for å ikke benytte revisor, kan vi fortsatt utføre en komplett tjeneste med sluttføring av årsregnskap og ligningsoppgaver.

Betalingsformidling

 • Fra manuell nettbank til remittering og autopay.
 • OCR / KID
 • Purringer og oversendelse til inkasso.

Fakturering

 • Utsendelse av fakturaer pr epost og/eller post
 • Innlesing av fakturafiler.
 • E fakturaer (EHF formatet, kreves av offentlig sektor i stadig større grad, vil også i økende grad bli innført i det private næringslivet).
 • Fakturering med automatisk filoverføring til vårt system via web pålogging.
 • Timeregistrering av ansatte via web for overføring til faktura (og lønnssystem).

Lønn

 • Lønnskjøring med lønns- og trekkoppgaver, A-ordning, terminoppgaver, lønnsslipper pr post eller epost Sykelønn/innsending av sykelønnsrefusjoner.
 • Oppsett, oppfølging og vedlikehold av alle krav til A ordning (f.o.m. 2015).
 • Pålogging via web for egen oppfølging av ansattes opplysninger for månedlige innsendinger av A meldinger (f.o.m. 2015).
 • Timeregistrering av ansatte via web for overføring til lønnssystem (og fakturering).
 • Lønnsfil til nettbanken.

Personal

 • Inn- og utmeldinger A registeret.
 • Inn- og utmeldinger av OTP og andre forsikringsordninger.
 • Utfylling og innsending for NAV blanketter.
 • Personalutvelgelse.
 • Ansettelseskontrakter.
 • Bistand til utfordrende problemstillinger med ansatte.

Rapportering til myndighetene

 • A-meldinger og Terminoppgaver (elektronisk rapportering).
 • Statistikk innleveringer.
 • Øvrige innrapporteringer som er relatert til lønn, ansatte, regnskap og ligningsoppgaver.
 • Andre lovbestemte rapporteringer til Brønnøysund og Skatteetaten.

Regnskapsførsel

 • Dokumentflyt (du skanner dine bilag direkte til vårt system).
 • I våre lokaler, eller i dine lokaler.
 • På dine systemer fra våre lokaler.
 • Muligheter for ulike nivåer av innsyn i våre systemer fra dine lokaler.

Selskapsregistrering / endring / opphør

 • Etablering av foretak for registrering i Brønnøysund.
 • Sletting av foretak.
 • Kapitalendringer.
 • MVA registrering.
 • Protokoller; styre- og generalforsamlingsprotokoller

Årsregnskap / selvangivelse

 • Selvangivelse og ligningsoppgaver (elektronisk rapportering) for alle typer selskapsformer.
 • Selvangivelse for privatpersoner (bistand, utfylling, kontroll, innsending).

Verdivurdering

 • Verdivurdering av selskaper

Er det noe vi ikke har nevnt men du som kunde mener regnskapsavdelingen, økonomisjefen eller finansdirektøren burde ha kunnskap om, tilbyr vi sannsynligvis dette også.

For å finne den mest kostnadseffektive sammensetningen av tjenestene og hyppigheten av disse, book et uforpliktende møte for tilbud og for en god start på samarbeidsformen.

Ansatte

Vi har lang og variert erfaring fra næringslivet, både som eiere, ledere og ansatte.

Ole Fegth

Autorisert regnskapsfører / Siviløkonom
telefon: 95 70 36 63 / 67 14 10 30
epost: ole@abaci.no

Ellen Fegth

Partner
telefon: 97 78 55 60 / 67 14 10 30
epost: ellen@abaci.no

Kaija Mosleth

Senior regnskapskonsulent
telefon: 97 61 84 89 / 67 14 10 30
epost: kaija@abaci.no

Karina Hylen

Autorisert regnskapsfører
Telefon: 67 14 10 30
epost: karina@abaci.no

Thomas Fegth

Regnskapskonsulent
Telefon: 67 14 10 30
Epost: thomas@abaci.no

Line Strømmen Gareid

Regnskapskonsulent / Høgskolekandidat Økonomi og Ledelse
Telefon: 67 14 10 30
epost: line@abaci.no

Kontakt

Ta gjerne kontakt med oss for en samtale eller et tilbud!

Abaci AS
Autorisert regnskapsførerselskap
Org.nr. 977 530 350

E-post: ole@abaci.no
Web: www.abaci.no

Adresse:
Martin Linges vei 25
1364 Fornebu

Telefon: 67 14 10 30

Majoriteten av våre kunder er lokalisert i Oslo og Akershus, men vi betjener også kunder i Buskerud, Østfold, Vestfold, og Hordaland. Med dagens teknologiske løsninger er avstander og behovet for nærhet av mindre betydning.


Vi ser frem til din henvendelse!